La biblioteca pública amb la comunitat

Amb Assumpta Bailac

Resum: Després d´un breu balanç dels primer anys de la Fundació Biblioteca Social es mostra la importància que les biblioteques públiques tenen per la societat, com a eix clau per a la millora de la qualitat de vida, per la cohesió social i, en el seu conjunt, també per al creixement econòmic del país.

Es fa una relació dels projectes i biblioteques de Catalunya que han guanyat o han quedat finalites del Premi anual «Biblioteca pública i compromís social» i també d´aquells que han estat ben valorats pel jurat.

S´exposen algunes de les iniciatives que s´han dut a terme, a més del Premi, o que es portaran a terme a curt termini.

Es reforça la necessitat d´un treball en equip de la biblioteca amb les entitats socials, educatives, etc. de la comunitat en què actua. Tot i que l´àmbit d´actuació de la Fundació és Espanya, l´article es focalitza més a Catalunya.

Anuncio publicitario

Nous rols dels professionals de la informació: webs i intranets corporatives

Alòs-Moner, Adela d´;Batlle, Joan. Nous rols dels professionals de la informació: webs i intranets corporatives. En ITEM  núm. 29 (juliol- desembre 2001)  pp. 38-45

RESUM: Amb l’impacte d’Internet s’obren noves perspectives professionals per als bibliotecaris-documentalistes,
que han d’assumir les tasques de disseny, construcció i manteniment de serveis web. S´analitzen els objectius i els resultats d’un cas concret: la web municipal de l’Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.es) i la intranet corporativa.